Afrondfouten bij wiskunde havo-vwo

19 mei 2017

 

Onder correctoren is verwarring ontstaan over de concrete uitwerking van de nieuwe vakspecifieke regel 4 en de verwerking van de compensatiescore ten gevolge van regel 4.c (alleen voor wiskunde A en C). De compensatiescore die in WOLF moet worden ingevoerd is het aantal afrondfouten minus twee. De laatste scorecomponent in WOLF, bestemd voor deze compensatiescore, is echter gemaximeerd op het aantal vragen minus twee. Daardoor is de indruk ontstaan dat er maximaal 1 punt per vraag kan worden afgetrokken voor afrondfouten. Dit is niet het geval.

Op grond van vakspecifieke regel 4 geldt het volgende:

  • als een kandidaat tussentijds afrondt op een zodanige manier dat dit leidt tot een ander eindantwoord én een leerling maakt ook nog een fout bij de afronding van dat eindantwoord, leidt dat tot 2 aftrekpunten voor afrondfouten;
  • als een kandidaat 2 maal tussentijds afrondt op een zodanige manier dat dit leidt tot een ander eindantwoord en dat andere eindantwoord is wél correct afgerond, leidt dat tot 1 aftrekpunt voor afrondfouten.

Kortom, als een kandidaat een of meerdere keren tussentijds afrondt én dit leidt tot een ander eindantwoord, moet daar 1 punt voor worden afgetrokken. Als een kandidaat daarnaast ook het eindantwoord onjuist afrondt, moeten totaal 2 punten worden afgetrokken.

In theorie is het mogelijk dat een kandidaat recht heeft op een hogere compensatiescore dan in WOLF kan worden ingevoerd. In de praktijk is de kans dat dit voorkomt verwaarloosbaar klein. Uit vooronderzoek bleek een maximale aftrek voor afrondfouten van 6 punten en dus een maximale compensatiescore van 4. Een compensatiescore van rond de 20 zou dus ruim voldoende moeten zijn.

NB

  • 1. 
    Meer informatie over de vakspecifieke regels is te vinden in de vakspecifieke mededeling van de Septembermededeling én in het artikel gepubliceerd in Euclides.
  • 2. 
    Bovenstaande is niet van toepassing op de bezemexamens wiskunde A havo. Zie hiervoor het nieuwsbericht op Examenblad.nl.