Nieuwe vakspecifieke regels wiskunde havo/vwo niet voor bezemexamens havo

12 mei 2017

 

Voor de examens wiskunde A, B en C 2017 zijn de vakspecifieke regels uitgebreid met een regel over 'afronden' (zie hiervoor de Septembermededeling). Deze nieuwe vakspecifieke regel is niet van toepassing op de bezemexamens wiskunde A en B havo, omdat deze worden afgenomen onder de voorwaarden zoals die in 2016 golden. Die voorwaarden betreffen het examenprogramma, de syllabus, de toegestane hulpmiddelen en de vakspecifieke regels. Omdat de nieuwe afrondregel niet van toepassing is op het bezemexamen, is er in WOLF geen extra scorecomponent voor de compensatiescore beschikbaar voor het bezemexamen wiskunde A havo.

De invoering van de nieuwe afrondregel is een reactie op eerdere vragen uit het veld over 'afronden' en houdt geen verband met de invoering van de nieuwe examenprogramma's.

Pijl omhoog