Ruis over 'woordenboek Nederlands' als toegestaan hulpmiddel

1 mei 2017

 

Op 30 april verscheen op de website www.examenoverzicht.nl een bericht met als kop ‘Legaal spieken op het eindexamen’. In dit bericht wordt melding gemaakt van twee 'woordenboeken' die zouden zijn toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen.

De bedoelde documenten, die op de genoemde website gepubliceerd zijn, zijn echter geen woordenboeken. Het blijkt te gaan om lijsten met omschrijvingen van vakinhoudelijke begrippen die een leerling moet kennen.

Deze documenten, die hieronder zijn afgebeeld, zijn om die reden uiteraard NIET toegestaan als hulpmiddel tijdens de centrale examens.

 
twee Woordenboeken Nederlands 2016-2017

NIET TOEGESTAAN ALS HULPMIDDEL BIJ HET CENTRAAL EXAMEN