Studieavond over de ontwikkeling en correctie van centrale examens

30 maart 2017

 

Op woensdag 29 maart 2017 was er op de Hogeschool Utrecht een studieavond voor (vak)masterstudenten en startende eerstegraads docenten over de ontwikkeling en correctie van centrale examens. Het CvTE en Cito organiseerden deze avond samen met de gezamenlijke eerstegraads lerarenopleidingen (HAN, HU, HvA, NHL en Fontys).

Ruim honderd deelnemers bespraken afgenomen examenopgaven, leerlingantwoorden en correctiedilemma's uit hun vakgebied en kregen informatie van de vaststellingscommissies van het CvTE en toetsdeskundigen van Cito. Marjan Beijering, organisator vanuit het CvTE: ‘Het was een geslaagde bijeenkomst, een mooie samenwerking met de HU, de lerarenopleidingen en Cito. De deelnemers vonden de avond een goede voorbereiding op de komende examencampagne.’

StudieavondStudieavond

Alle deelnemers aan deze studieavond ontvingen na afloop een bewijs van deelname voor het beroepsregister voor leraren.

Meer weten?

Wilt u ook meer weten over het centraal examen? Op de webpagina www.ikhebeenexamenklas.nl vindt u informatie over de totstandkoming en de correctie van de centrale examens.

Lees ook de brochure ‘Het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent’. Wilt u een of meer papieren exemplaren, dan kunt u die aanvragen via info@cvte.nl.

Meepraten?

De vakinhoudelijke verenigingen zien docenten na afname van het centraal examen graag komen op de door hen georganiseerde examenbesprekingen. Kijk op de site van uw vakvereniging voor meer informatie. Op de website van het platvorm VVVO (Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs) vindt u een overzicht van de vakinhoudelijke verenigingen.

Pijl omhoog