Maartaanvulling gepubliceerd

13 maart 2017

 

De Maartaanvulling (voorheen Maartmededeling) is gepubliceerd. De Maartaanvulling is, anders dan voorgaande jaren, toegevoegd aan de Septembermededeling. Wat ten opzichte van de Septembermededeling is aangevuld, is blauw gemarkeerd. U kunt de blauwe markeringen ook uitzetten. Dan ziet u alle informatie die u nodig heeft ter voorbereiding op het eindexamen van 2017 als één doorlopende tekst.

De Maartaanvulling betreft onder meer:

  • rooster tweede tijdvak
  • aangewezen vakken
  • derde tijdvak
  • vakspecifieke mededelingen
  • de datum van aanlevering scores profielvak-cspe’s in Wolf

Als gevolg van de laatstgenoemde aanvulling is ook de activiteitenplanning aangepast.

Aanpassingen aan de activiteitenplanning zijn eveneens zichtbaar gemaakt door een blauwe markering.