Flyers van het ministerie van OCW en LAKS over de exameneisen 2017

20 februari 2017

 

Ook dit schooljaar (2016-2017) hebben het ministerie van OCW en het LAKS een folder tot stand gebracht voor leerlingen en ouders/verzorgers waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt gezet. Er zijn aparte folders voor het vmbo, voor havo en voor vwo.

Deze folders zijn begin 2017 ter beschikking gesteld aan scholen via een brief van OCW aan examensecretarissen. De folders zijn ook hier te downloaden.

Let op! In de folders voor vwo en havo zit een fout. Er staat namelijk in dat er nog een overgangsbepaling geldt voor de kernvakken voor mensen die in 2012 of eerder al examen hebben gedaan, maar die overgangsbepaling geldt nu niet meer.

Pijl omhoog