Addendum ER gepubliceerd

31 oktober 2016

 

De minister en de staatssecretaris van het ministerie van OC&W hebben het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) gevraagd om voor leerlingen en deelnemers met een ernstig rekenprobleem of dyscalculie een rekentoets te ontwikkelen waarbij het referentieniveau gehandhaafd blijft, maar waarbij de leerling/deelnemer niet bij elke opgave gehinderd wordt door zijn beperking. Met een aangepaste rekentoets (de rekentoets ER) wordt de leerling/deelnemer beter in staat gesteld te laten zien waartoe hij in staat is.

Om de vorm en inhoud van de rekentoets ER toe te lichten is er op verzoek van het ministerie van OC&W eind 2015 door het CvTE een syllabuscommissie ER ingesteld om een aanvulling bij de Syllabus rekenen te ontwikkelen. Aan de reeds bestaande Syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo is het Addendum ER toegevoegd. In dit addendum wordt beschreven op welke wijze aanpassingen worden gedaan en het hoe rekenexamen ER tot stand komt.

Het Addendum ER is net als de Syllabus rekenen bedoeld voor docenten in vo en mbo, rekencoördinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs, en andere geïnteresseerden.

Pijl omhoog