Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2017

19 juli 2016

 

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2017 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de renaissance. Het centraal examen 2017 gaat over maatwerk: over kunst gemaakt voor een speciale plek of gelegenheid, en over de verschillende manieren waarop architecten, kunstenaars en vormgevers maatsystemen toepassen in hun werk.

Pijl omhoog