Addendum en voorbeeldtoets 2A gepubliceerd

19 mei 2016

 

Op 18 mei 2016 is de Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is het addendum 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum wordt van kracht op 1 augustus 2016.

Op basis van de afname van de rekentoets 2A in januari 2016 is een voorbeeldrekentoets 2A samengesteld. Deze toets kan, evenals de eerste voorbeeldtoets, gebruikt worden ter voorbereiding van de afname in mei/juni (afnameperiode 3).

De twee voorbeeldtoetsen 2A kunnen ook ingezet worden ter voorbereiding van de afnames in schooljaar 2016-2017.

Pijl omhoog