Gebruik grafische rekenmachines tijdens het CE wiskunde 2016

11 mei 2016

 

Leerlingen mogen tijdens de centrale examens vwo wiskunde A, B en C en havo A en B gebruik maken van het hulpmiddel grafische rekenmachine. Voor alle andere (exacte) vakken is het gebruik inmiddels niet (meer) toegestaan.

Bij gebruik van de grafische rekenmachine is tijdens het centraal examen een veiligheids- en beoordelingsaspect aan de orde. Dat betreft de toegenomen mogelijkheid om de grafische rekenmachine te laden met ondersteunende informatie of applicaties die niet toegestaan zijn. Deze zijn niet toegestaan omdat deze extra's de gelijke beoordeling van kandidaten onmogelijk maken én omdat ze de kandidaat de gelegenheid ontnemen het eigen kunnen te tonen.

Ook dit jaar vraagt het CvTE daarom extra aandacht voor de juiste configuratie van de grafische rekenmachine. Het is de verantwoordelijkheid van de directeur om (ook in deze) toe te zien op een correcte afname van het centraal examen. Van groot belang daarbij is het instrueren van de surveillanten bij de controle op de grafische rekenmachines, zodat zij weten waar zij op moeten letten. Evenzo is het van belang dat leerlingen ervan doordrongen zijn dat extra wordt gecontroleerd op het gebruik van de grafische rekenmachine, en dat het gebruiken van een onjuiste configuratie gelijk staat aan fraude.

Het CvTE is zich zeer wel bewust dat zowel controle op de machines vooraf als de surveillance tijdens de afname een grote klus is. Toch wil het CvTE dat vragen, omwille van de gelijke beoordeling.

  • Voor zijn machines heeft Texas Instruments, na overleg met het CvTE, vanaf donderdag 12 mei 2016 extra informatie op zijn site geplaatst die het inzetten van verboden informatie of applicaties tijdens het centraal examen verhindert. U kunt de betreffende pagina benaderen via www.education.ti.com/nl/Examenstand
  • U kunt ook deze handleiding, niet van TI afkomstig, gebruiken.
  • Voor machines van andere merken (HP, Casio) verwijst het CvTE naar de website van deze bedrijven.
  • Een simpeler optie kan zijn om de machines voor afname te laten inleveren en willekeurig weer uit te delen.