Afnameperiodes rekentoets VO 2017

25 maart 2016

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets VO in het schooljaar 2016-2017 bepaald:

Eerste afnameperiode

2F, 2A en 3F: dinsdag 10 januari t/m maandag 23 januari 2017

2ER, 2AER en 3ER: woensdag 18 en donderdag 19 januari 2017

Tweede afnameperiode

2F, 2A, 3F en 3S: dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart 2017

2ER, 2AER en 3ER: woensdag 15 en donderdag 16 maart 2017

Derde afnameperiode

2F, 2A en 3F: maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni 2017

2ER, 2AER en 3ER: woensdag 7 en donderdag 8 juni 2017

Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): woensdag 24 mei 2017*

Anders dan voorgaande jaren zijn de afnameperiodes van 2F en 3F gelijktijdig.


*Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maakt rekenen voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 29 mei t/m 9 juni ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.