Toegestane grafische rekenmachines bij centrale examens 2016 en 2017

21 maart 2016

 

In de meest recente publicaties over het gebruik van hulpmiddelen (de vakspecifieke delen wiskunde havo en vwo in de Maartmededeling en de regeling hulpmiddelen, beide op Examenblad.nl), zijn enkele onduidelijkheden geslopen.

Om deze onduidelijkheden recht te zetten treft u in de bijlagen hieronder de complete lijst met toegestane grafische rekenmachines voor het centraal examen 2016 en 2017 aan. Ook in de andere officiële bronnen zullen deze lijsten toegestane grafische rekenmachines worden gepubliceerd.

Een en ander betekent dat u zich voor het juiste overzicht kunt baseren op de lijst in de bijlagen bij deze mededeling. De wijzigingen zullen ook zichtbaar gemaakt worden in de overige, hierboven vermelde publicaties.

Over de gecorrigeerde lijst heeft overleg met de fabrikanten plaatsgevonden. De mededeling van de gecorrigeerde lijst grafische rekenmachine zal ook worden verstrekt aan de redactie van de wiskundE-brief. Met deze redactie is afgelopen vrijdag 18 maart al overleg geweest; u kunt hierover lezen in de wiskundE-brief nr. 732 van 20 maart 2016.

Bijlage 1: Toegestane grafische rekenmachines in 2016

Texas Instruments:

 • 83 Plus met reset
 • 83 Plus silver edition met reset
 • 84 Plus
 • 84 Plus silver edition
 • 84 Plus C silver edition
 • 84 Plus T
 • 84 Plus CE-T
 • Nspire CX

Casio:

 • Fx-9750Gll met reset
 • Fx-9860Gll (SD) met reset of examenstand: OS 2.07 en hoger
 • Fx-CG20 met reset of examenstand: OS 2.01 en hoger

HP 39Gll met reset

Bijlage 2: Toegestane grafische rekenmachines in 2017

Texas Instruments:

 • 84 Plus
 • 84 Plus silver edition
 • 84 Plus C silver edition
 • 84 Plus T
 • 84 Plus CE-T
 • Nspire CX

Casio:

 • Fx-9750Gll met reset
 • Fx-9860Gll (SD) met reset of examenstand: OS 2.07 en hoger
 • Fx-CG20 met reset of examenstand: OS 2.01 en hoger

HP Prime