Flyers van het ministerie van OCW en LAKS over de exameneisen 2016

24 februari 2016

 

Ook dit schooljaar (2015-2016) hebben het ministerie van OCW en het LAKS een folder tot stand gebracht voor leerlingen en ouders/verzorgers waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt gezet. Er zijn aparte folders voor het vmbo, voor havo en voor vwo.

Deze folders zijn begin 2016 ter beschikking gesteld aan scholen via een brief van OCW aan examensecretarissen. De folders zijn ook hier te downloaden.


Deel deze pagina