Handleiding en voorbeeldexamens kunstvakken met Autoplay

29 januari 2016

 

De volgende centrale examens worden aangeboden als computerexamen in de examensoftware Autoplay:

  • vmbo: dans GL/TL, drama GL/TL, muziek GL/TL;
  • havo/vwo: muziek havo en vwo, kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo en vwo.

De manier waarop de computer bij deze examens wordt ingezet, verschilt per examen.

Zie voor meer informatie per examen de vakinformatie in de Septembermededeling 2016.

Voor een goede voorbereiding van deze examens is het van groot belang dat u de Handleiding Autoplay kunstvakken 2016 ruim voor de afname van genoemde centrale examens doorleest. U vindt in deze handleiding technische en organisatorische informatie, waaronder informatie over de vroegtijdig uit te voeren test.

Voorbeeldexamens

Examenkandidaten kunnen oefenen met de daarvoor beschikbaar gestelde voorbeeldexamens. Deze kunt u downloaden vanaf 8 februari a.s. van de website van Cito via onderstaande links:

Computerspraak

De examens 2016 kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo/vwo en dans GL/TL, drama GL/TL en muziek GL/TL vmbo zijn voorzien van computerspraak. Om hiermee vertrouwd te raken, zijn de voorbeeldexamens voor deze vakken dit ook.

Wachtwoorden

Bij de examens 2016 wordt net als in 2015 bij het starten van de examens naar een wachtwoord gevraagd.

Iedere school met examenkandidaten voor één of meerdere kunstexamens in Autoplay ontvangt in april 2016 van Cito een brief met de wachtwoorden per centraal examen voor het eerste tijdvak. Scholen met kandidaten voor het tweede tijdvak kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo en/of vwo ontvangen een brief met wachtwoord per examen begin juni 2016. Zie voor ontvangstdata van de brieven de activiteitenplanning.

Om vertrouwd te raken met het scherm met het wachtwoord zijn de voorbeeldexamens ook voorzien van een wachtwoord. In de voorbeeldexamens zijn deze echter al ingevuld.

ICT-examenhelpdesk

Bij eventuele technische problemen kunt u contact opnemen met de ICT-examenhelpdesk van Cito. Het telefoonnummer, het e-mailadres en de actuele openingstijden vindt u via onderstaande link:

Pijl omhoog