Mijneindexamen.nl beschikbaar voor kandidaten

27 januari 2016

 

Ook dit jaar is mijneindexamen.nl weer beschikbaar voor alle examenkandidaten. Deze site is ontwikkeld als mobiele webapp voor smartphone of tablet. Daarnaast is de website natuurlijk ook via de computer goed toegankelijk.

Tip: De website is geschikt voor weergave op laptops en digitale schoolborden. Mentoren kunnen de website klassikaal met leerlingen bekijken en gebruiken.

Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-/zakregeling, algemene regels en tips. Mijneindexamen.nl is verder ook geschikt voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo BB/KB doen. De site is dit jaar aangevuld met informatie over de rekentoets.

Dankzij de aandacht die er op scholen is besteed aan mijneindexamen.nl is deze in 2015 door meer dan 100.000 unieke bezoekers bezocht. Het CvTE stelt het op prijs als u ook dit jaar weer mijneindexamen.nl onder de aandacht van de leerlingen kunt brengen. Dit kan naast het tonen van de website in de klas bijvoorbeeld ook via de website of het digitale informatiesysteem van uw school. Bijgevoegd zijn tevens twee pdf-bestanden, deze zijn printbaar in A2-posterformaat en A5-flyerformaat.

Tip: Mocht u op mijneindexamen.nl het rooster van bijvoorbeeld havo geselecteerd hebben en u wilt ook het vwo-rooster laten zien aan uw leerlingen dan kan dat als volgt. Door in het menu 'kies je vakkenpakket' en vervolgens het pijltje naar links aan te klikken of door in het menu te kiezen voor 'volledig rooster vwo', kunt u het getoonde rooster wisselen.

Mijn eindexamen webapp

Het CvTE wenst u goede afnames.

Pijl omhoog