Aanpassing toegestane hulpmiddelen centrale examens 2016

13 november 2015

 

Nederlands vwo, havo, GL/TL, KB (papier), BB (papier) en Engels GL/TL

wiskunde BB

nask1 BB, KB, GL/TL

nask 2 GL/TL

Voor de centrale examens in de hierboven genoemde vakken is een wijziging opgetreden in de toegestane hulpmiddelen. De wijzigingen zijn hieronder vermeld.

Nederlands vwo, havo, GL/TL, KB (papier), BB (papier) en Engels GL/TL

Als een kandidaat de computer als schrijfgerei gebruikt, dient bij deze CE's de spellingcontrole uitgeschakeld te zijn. De details bij deze wijziging zijn vermeld in de mailing die op 11 november 2015 vanuit Examenblad.nl verstuurd is naar alle directeuren, (plaatsvervangend) examensecretarissen en (geregistreerde) vakdocenten.

wiskunde BB

Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken. Bij deze wijziging gaat het om een aanvulling bovenop wat reeds in de oorspronkelijke regeling was vermeld.

nask1 BB, KB en GL/TL en nask2 GL/TL

Voor de toegestane edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site www.noordhoffuitgevers.nl (zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in Binas te verbeteren. Bij deze wijziging gaat het om een aanvulling bovenop wat reeds in de oorspronkelijke regeling was vermeld.

Examenjaar 2016

Deze wijzigingen hebben consequenties voor de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens 2016, gepubliceerd op 17 juni 2014. Op deze website staat de regeling inclusief wijzigingen. Deze wijzigingen zijn blauw gemarkeerd.

Examenjaar 2017

Voor het examenjaar 2017 waren de toegestane hulpmiddelen ook al bekend gemaakt, zodat analoge aanpassingen ook zijn doorgevoerd in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens 2017, van 15 juni 2015.

De aangepaste regeling 2017 vindt u in jaarring 2017 van Examenblad.nl.

NB Voor Engels GL/TL is de situatie in 2017 anders dan in 2016, doordat vanaf 2017 schrijfvaardigheid niet langer in het centraal examen Engels GL/TL wordt getoetst.

Meer informatie