Regelgeving rekentoets

29 september 2015

 

Op vrijdag 25 september 2015 is onderstaand bericht namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per e-mail verzonden aan de geregistreerde directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen.

Via het Steunpunt taal en rekenen VO, het Examenloket en de VO-raad bereiken ons signalen dat het feit dat de wijziging in regelgeving rondom de rekentoets (o.a. de extra kansen en de overgangsperiode) nog niet gepubliceerd is, tot onduidelijkheid leidt. Scholen vragen zich af van welke kaders zij moeten uitgaan voor hun PTA. De op 25 juni aangekondigde regelgeving is immers nog niet officieel gepubliceerd, terwijl deze wel gevolgen heeft voor het PTA dat op 1 oktober gereed moet zijn.

Scholen wordt geadviseerd om voor het PTA uit te gaan van de regelgeving zoals die op dit moment in het Eindexamenbesluit VO is opgenomen. Daarin is op dit moment onder andere vermeld dat de rekentoets onderdeel is van de kernvakkenregel. Zodra de gewijzigde regelgeving is gepubliceerd, kunt u het PTA hierop aanpassen. Bij een aanpassing van het PTA stelt u de leerlingen, hun ouders en de inspectie actief op de hoogte van de betreffende wijziging.

We bedanken u voor uw begrip en hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen berichten over de publicatie van de gewijzigde regelgeving.


Deel deze pagina