Syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo

25 juni 2015

 

Op 25 juni is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant waarmee de syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. De syllabus is geplaatst op Examenblad.nl en Exambladmbo.nl.

Syllabus Rekenen 2F en 3F

Deze syllabus vervangt de huidige syllabi en toetswijzers rekenen voor VO en mbo. De nieuwe syllabus rekenen wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekentoetsen VO en de rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 (voor mbo vanaf P2) zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus.

Servicedocument en toelichting

Op steunpunttaalenrekenenvo.nl en steunpunttaalenrekenen.nl is een servicedocument beschikbaar met een samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe syllabus rekenen ten opzichte van eerdere syllabi/toetswijzers. In het servicedocument staan ook de gevolgen van deze nieuwe syllabus voor de rekentoetsen/rekenexamens voor schooljaar 2015-2016 op een rij.

Bij de steunpunten treft u ook de bijbehorende toelichting bij de syllabus rekenen 2F en 3F aan, waarin de totstandkoming van de syllabus en de overwegingen voor gemaakte keuzes worden toegelicht.