Normering digitale centrale examens vmbo 2015

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2015.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog