Verslag ijkingsonderzoek CE Nederlands VO 2014 aan referentiesets en referentieniveaus taal

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op de examenjaren 2014 en 2015.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog