Gebruik rekenkaart door leerlingen met rekenproblemen

4 december 2014

 

Bij de afname van de aangepaste rekentoets (de ER-toets) in afnameperiode 1 en 2, is de rekenkaart toegestaan zoals door het CvTE is vastgesteld. Het gebruik van deze rekenkaart is ook toegestaan bij de reguliere rekentoets door de leerling met een dyscalculieverklaring. De school mag kleine aanpassingen in de lay-out aanbrengen, bijvoorbeeld de volgorde van de tabellen veranderen of tabellen weglaten. De school kan ook didactische alternatieven aan het CvTE voorleggen.

In december komt het CvTE met een beperkte aanvulling op de rekenkaart, uitsluitend bestemd voor gebruik bij de ER-toets. De aanvulling zal betrekking hebben op tafelkaarten en het metrieke stelsel.

Zie voor meer informatie:

Pijl omhoog