Artikel beoordeling CE’s wiskunde havo en vwo

1 december 2014

 

Ter ondersteuning van de correctie van de examens wiskunde havo en vwo is door het CvTE een artikel geschreven. Het artikel heeft betrekking op de beoordeling van de examens wiskunde A en C. Aan het einde van het artikel wordt de situatie bij wiskunde B beschreven.

Pijl omhoog