Centrale examens Frans BB en KB op papier vanaf 2016

10 november 2014

 

Via onderstaande brief informeert het College voor Toetsen en Examens directeuren, examensecretarissen en docenten Frans van vmbo-scholen met Frans BB/KB over de veranderingen die gaan optreden vanaf schooljaar 2015-2016 in de centrale examens Frans BB en KB.

Samengevat luidt de boodschap:

  • de centrale examens Frans BB en KB worden in 2015 voor het laatst digitaal afgenomen;
  • vanaf 2016 worden de centrale examens Frans BB en KB alleen nog op papier afgenomen;
  • bovendien moest het afnametijdstip voor Frans BB 2016 worden gewijzigd;
  • in de papieren examens Frans BB en KB wordt alleen leesvaardigheid getoetst;
  • schrijfvaardigheid en kijk- en luistervaardigheid moeten vanaf schooljaar 2015-2016 verplicht in het schoolexamen getoetst worden.
Pijl omhoog