Commissie verantwoorde invoering rekentoets

1 september 2014

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 gaat de rekentoets meetellen voor het diploma van het voortgezet onderwijs en mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Afgelopen mei heeft een commissie onder leiding van prof. Bosker aan de staatssecretaris en minister van OCW onder andere geadviseerd de referentiecesuur (de lat tussen een voldoende en een onvoldoende) van de rekentoets voorlopig nog niet vast te zetten. Reden voor deze aanbeveling is – kijkend naar de resultaten op de rekentoets de afgelopen jaren – dat het een aanzienlijk deel van de leerlingen nog niet lukt om de cesuur te halen, mede doordat leerlingen niet in alle gevallen in het onderwijs goed zijn voorbereid. Zij mogen daar niet de dupe van worden. Het onderwijs zou de gelegenheid moeten krijgen om de komende jaren naar het gewenste niveau toe te groeien, aldus de commissie-Bosker.

Het voorkomen dat leerlingen de dupe worden van rekenonderwijs dat nog niet op orde is, kan op verschillende manieren. In een brief aan de Tweede Kamer van 13 juni jl. hebben de bewindspersonen aangekondigd dat een kleine groep externe deskundigen gevraagd zal worden een advies voor een tijdelijke maatregel uit te brengen.

De commissie die zich hierover zal buigen is inmiddels van start gegaan en bestaat uit de volgende leden:

  • Rick Steur, voorzitter
  • Greetje van der Werf
  • Don Mellenbergh
  • Bernard Veldkamp
  • Akke Vos

Dit najaar ontvangen de bewindspersonen het advies van de commissie. Daarna informeren zij de scholen en de Tweede Kamer over de uitkomst.

Pijl omhoog