Mening examenkandidaten over mijneindexamen.nl gevraagd

17 juli 2014

 

In april is de mobiele website/web app mijneindexamen.nl door het CvE gelanceerd. Deze app is bedoeld voor eindexamenkandidaten en biedt algemene informatie op maat over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden. De app is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop of een digitaal schoolbord. De teksten uit de examenkranten vormen de basis voor de content van de site.

Graag peilt het CvE de mening van de eindexamenkandidaten over de app om volgend jaar de app nog beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van deze doelgroep. Vul op mijneindexamen.nl de enquête in.