Normering havo en vwo 2e tijdvak 2014

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2012, maar alleen op het examenjaar 2014.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog