Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2015

18 juni 2014

 

Het centraal examen heeft betrekking op de periode van het Romaans tot heden, met nadruk op de periode vanaf 1800. Kunst, architectuur en vormgeving vanaf het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen derhalve in het examen aan de orde. In het examen 2015 zal uit de periode van vóór 1800 aandacht worden besteed aan de barok. Het centraal examen 2015 gaat over strijd, over de verschillende manieren waarop kunstenaars, architecten en vormgevers in hun werk reageren op conflictsituaties of de gevolgen ervan.