Definitieve normering beroepsgerichte vakken vmbo 2014

11 juni 2014

 

De definitieve omzettingstabellen van scores naar cijfers voor de beroepsgerichte programma's vmbo zijn op 11 juni 2014 gepubliceerd.

Definitieve normering

In deze brief maakt het CvE de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor vmbo beroepsgerichte examens BB, KB en GL bekend.

Op 4 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt. In het bovenstaande document is een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term vet weergegeven en gemarkeerd met het teken << .

Definitieve omzettingstabellen beroepsgerichte programma's 2014

Met onderstaande tabellen kunt u scores omzetten naar definitieve cijfers.

Meer informatie

Pijl omhoog