Overzicht te verschijnen errata 2014 2e tijdvak

3 juni 2014

 

Het CvE heeft bekendgemaakt voor welke examens in het tweede tijdvak een erratum verschijnt. Een overzicht van de errata is te raadplegen op Examenblad.nl.

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er digitale attendering plaats via e-mail.

Meer informatie