Model bijlage cijferlijst rekentoets bekend

10 april 2014

 

In november 2013 heeft Staatssecretaris Dekker aangekondigd dat in de periode dat het cijfer voor de rekentoets geen onderdeel uitmaakt van de slaag-/zakbeslissing, het cijfer op een bijlage bij de cijferlijst wordt geplaatst.

De Staatssecretaris heeft een wijziging van de Regeling modellen diploma's vwo-havo-vmbo vastgesteld waarin de modellen voor die bijlage zijn opgenomen. De regeling wordt binnen enkele weken gepubliceerd, maar hieronder treft u de regeling alvast aan.

De leveranciers van de administratiesoftware voor scholen zijn op dit moment nog bezig met het verwerken van de model-bijlagen in de software. Het is voor scholen die voor het printen van de bijlagen gebruik maken van dergelijke software van belang de bijlagen pas te printen zodra de softwareleveranciers het signaal hebben gegeven dat de modellen correct zijn verwerkt en dus de juiste bijlagen kunnen genereren. Via onderstaande link kan de model-bijlagen raadplegen zoals ze er uit dienen te zien.

Examenloket

Voor al uw vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot examens in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Examenloket. Dit loket is telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur:

T 079 323 2999

examenloket@duo.nl

Pijl omhoog