Voorbeeldtoetsen pilot dyscalculie rekentoets VO beschikbaar

11 februari 2014

 

Voor de aangepaste rekentoets in het kader van de pilot dyscalculie is er voor zowel 2ER als 3ER (ER = ernstige rekenproblemen) een voorbeeldtoets beschikbaar. Deze voorbeeldtoetsen zijn beschikbaar via de Cito-portal en staan als pdf-bestand gepubliceerd op Examenblad.nl. Tevens staan hier de antwoordmodellen en de normeringstabel.

Pijl omhoog