Aanvulling brochure 'wanneer ben ik geslaagd voor mijn havo/vwo?' van het Ministerie OCW

4 februari 2014

 

In de brochure wanneer ben ik geslaagd voor mijn havo of vwo? 2013 - 2014 van het ministerie van OCW kan bij de paragraaf over wanneer de kernvakkenregel niet geldt ten onrechte de indruk ontstaan dat een uitslag van het jaar 2013 betrokken kan worden bij het vaststellen van de uitslag in 2014.

De paragraaf moet als volgt luiden:

Wanneer geldt de kernvakkenregel niet?

Als bij het vaststellen van de uitslag in 2014 een cijfer voor Nederlands, Engels of wiskunde wordt betrokken dat is vastgesteld in het examenjaar 2012 of eerder, betreffende een nog geldige cijferlijst uit 2012 of eerder, geldt de kernvakkenregel niet.

Via onderstaande link is de aangepaste versie van de brochure beschikbaar: