Brochure pilot dyscalculie rekentoets VO beschikbaar

6 november 2013

 

In het pilotjaar 2013-2014 wordt voor leerlingen zowel in 2F als in 3F de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een aangepaste rekentoets. De aanpassing betreft zowel de hulpmiddelen, als de afnamecondities, als de eisen (de opgaven zijn eenvoudiger).

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten op 7, 9 en 15 oktober 2013 is toegezegd dat de daar gegeven informatie beschikbaar zou komen. Indien nodig wordt deze informatie in de loop van het schooljaar 2013-2014 zichtbaar geactualiseerd.

Op de volgende pagina is de voorlichtingsbrochure te downloaden:

Pijl omhoog