Voorlichtingsdagen pilot dyscalculie

14 oktober 2013

 

Het CvE start in het schooljaar 2013-2014 met een pilot waarin de rekentoets wordt aangepast ten behoeve van leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. In deze pilot wordt de toetsing op onderdelen aangepast en wordt onderzocht wat het effect is van het toestaan van beperkte hulpmiddelen, zoals verhoudingstabellen.

Voorlichtingsdagen

Het Steunpunt taal en rekenen VO organiseert op 7, 9 en 15 oktober op diverse plaatsen in het land samen met het CvE, Cito en OCW flitsmiddagen over inhoudelijke aspecten van de rekentoets. Aan deze middagen worden de ochtenden gekoppeld met voorlichting van het CvE over de pilot dyscalculie in de rekentoets. Meer informatie is te vinden op de website van het Steunpunt taal en rekenen VO.

Pijl omhoog