Invoering referentieniveaus taal en de CE's Nederlands in 2014 en 2015

15 augustus 2013

 

Via onderstaande brief informeert het College voor Examens directeuren, examensecretarissen en docenten Nederlands over de invoering van de referentieniveaus taal 2F, 3F en 4F en de consequenties voor de centrale examens Nederlands vmbo, havo en vwo.

Pijl omhoog