Artikel Correctie centraal examen scheikunde

1 augustus 2013

 

Met ingang van 1 augustus 2013 is het examenprogramma scheikunde voor havo en vwo gewijzigd. Een nadere specificatie van dit programma is – wat betreft het CE-deel – te vinden in de syllabus. Dit artikel gaat in op de beoordeling van de examens en is als zodanig van toepassing op de examens. Met behulp van dit artikel, naast een met zorg samengesteld correctievoorschrift inclusief de vakspecifieke regels, is er hopelijk voldoende duidelijkheid om gelijke beoordeling van examenkandidaten mogelijk te maken.

Pijl omhoog