Informatie van de inspectie over diploma-uitreiking en over vervolgonderzoek naar verspreiding van examens

26 juni 2013

 

Rotterdamse scholen reiken eind deze week de diploma's uit. Intussen gaan de onderzoeken naar de diefstal en verspreiding van de examens verder.

13 juni besloten de Rotterdamse schoolbesturen de diploma-uitreiking niet voor eind juni te laten plaatsvinden. Dit gaf inspectie, politie en justitie de gelegenheid om onderzoek te doen naar de verspreiding van de examens. Op basis van de uitkomsten zouden schoolbesturen kunnen besluiten diploma's van leerlingen die zich aan examenfraude schuldig hadden gemaakt en geen gebruik hadden gemaakt van de inkeerregeling, niet uit te reiken.

De inspectie ondersteunt het Rotterdamse besluit om de diploma's nu wel uit te reiken. Langer uitstel is onverantwoord, omdat dat voor te veel leerlingen consequenties heeft, bijvoorbeeld bij hun overstap naar vervolgonderwijs.

De Rotterdamse scholen en de inspectie hebben de afgelopen week alle examenuitslagen tegen het licht gehouden. Er zijn nadere analyses gepleegd en gesprekken gevoerd met leerlingen. Over dit onderzoek vindt afstemming plaats tussen inspectie en Openbaar Ministerie.

Het onderzoek van politie en OM vordert gestaag. Als van leerlingen komt vast te staan dat zij voorkennis hadden van het examen, dan wordt hun diploma teruggevorderd. Zij kunnen dan niet door naar het vervolgonderwijs. Ze kunnen in deze examenperiode ook geen gebruik maken van herkansingen.

Het overgrote deel van de geslaagde Rotterdamse leerlingen kan deze week met een gerust hart zijn diploma ophalen. Jongeren in Nederland die voorkennis hebben gehad van de examens, zullen ernstig rekening moeten blijven houden met verlies van hun diploma en eventueel strafrechtelijke gevolgen.

Rick Steur

hoofdinspecteur VO

Pijl omhoog