Levering examengegevens DUO en uitstel fixusstudie

18 juni 2013

 

Op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs is onderstaand bericht verzonden naar de directeuren en examensecretarissen van alle scholen.

Op een aantal scholen is de diplomering uitgesteld. Hierdoor zijn vragen gerezen over de levering van de examengegevens aan DUO en over leerlingen die zijn ingeschreven voor een lotingstudie.

We hebben met DUO de volgende afspraken gemaakt.

De reguliere procedure van levering van examengegevens door alle instellingen kan gewoon plaatsvinden. Het gros van de examenkandidaten zal zeer waarschijnlijk immers niet geraakt worden. Ook scholen waar de diplomering is uitgesteld kunnen dus de examengegevens leveren aan BROn. Daar waar (de nu bekende) examengegevens (achteraf) onjuist blijken te zijn, worden ze, net als andere jaren, in BROn door nieuwe overschreven.

Leerlingen van scholen van wie er op dit moment nog geen examengegevens zijn, kunnen gewoon meeloten. Dit gaat onder dezelfde condities als voor de andere fixusstudenten. Elke fixusstudent kan uitstel aanvragen, ook mogelijke andere kandidaten van instellingen waarvan achteraf wordt vastgesteld, dat ze verlenging van de termijn nodig hebben.

Het is van belang dat scholen de namen van de leerlingen die het niet gaan redden om hun cijfers en diploma voor 5 juli 2013 bij DUO bekend te laten zijn, te melden bij DUO via het gebruikelijke mailadres ipo@duo.nl ter attentie van Gerrie Huigen. Zodra die leerlingen bij DUO bekend zijn, zullen zij ook specifiek gemonitord worden.

Rick Steur,

Hoofdinspecteur VO

Pijl omhoog