Definitieve normering beroepsgerichte vakken vmbo 2013

12 juni 2013

 

De definitieve omzettingstabellen van scores naar cijfers voor de beroepsgerichte programma's vmbo zijn op 12 juni 2013 gepubliceerd.

Definitieve normering

In deze brief maakt het CvE de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor vmbo beroepsgerichte examens BB, KB en GL bekend.

Op 5 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.

In het bovenstaande document is een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term vet weergegeven en gemarkeerd met het teken << .

Tevens wordt in dit document een antwoord gegeven op de vraag 'Hoe zijn de verschillen tussen de voorlopige en de definitieve N-termen te verklaren?'

Ontsluitende definitieve omzettingstabellen beroepsgerichte programma's 2013

Met onderstaande tabellen kunt u scores omzetten naar definitieve cijfers.

Meer informatie

Pijl omhoog