Lijst examenwerkwoorden

13 maart 2013

 

Aan de syllabi wiskunde havo/vwo van 2014 is in een bijlage een lijst toegevoegd van veel gebruikte examenwerkwoorden met hun betekenis. Deze is ook bruikbaar voor de centrale examens van 2013. Hierover is een artikel verschenen in Euclides (februari 2013) met als titel: (Werk)woorden in de centrale examens. Een pdf van dit artikel vindt u hieronder.

Pijl omhoog