Aanbod digitale centrale examens 2013

12 juli 2012

 

Het College voor Examens heeft vandaag een brief en een notitie over het aanbod van digitale centrale examens in 2013 verzonden aan de directeuren van alle scholen voor Voortgezet Onderwijs.

In het belang van de kandidaten en om de druk op het totale centraal examensysteem beheersbaar te houden, heeft het CvE voor de centrale afnameperiode in 2013 een aantal maatregelen getroffen. De notitie die bij de brief is gevoegd, beschrijft alle maatregelen. De meest ingrijpende is het tijdelijk stoppen met digitale centrale examens met een vast afnametijdstip*.

* Bij de centrale examens kunst algemeen, muziek, dans en drama wordt het uitgangsmateriaal nog wel met behulp van de computer aangeboden. Zie de notitie.