Definitieve normering beroepsgerichte vakken vmbo 1e tijdvak 2012

13 juni 2012

 

De definitieve omzettingstabellen van score naar cijfer voor de beroepsgerichte programma's vmbo zijn op 13 juni 2012 gepubliceerd.

Definitieve normering

In deze brief maakt het CvE de definitieve N-termen en de lengte van de scoreschaal voor vmbo beroepsgerichte examens BB, KB en GL bekend.

Op 6 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.

In het bovenstaande document is een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term vet weergegeven en gemarkeerd met het teken << .

Ontsluitende definitieve omzettingstabellen beroepsgerichte programma's 2012

Met onderstaande tabellen kunt u scores omzetten naar definitieve cijfers.

Meer informatie