Veelgestelde vragen over CE uitslagregels 2012

8 juni 2012

 

Vlak voor de vaststelling van de uitslag worden zekerheidshalve door examenbetrokkenen vragen gesteld over details van de uitslagregeling. Enkele door meerdere scholen recent gestelde vragen zijn daarom hier op een rij gezet.

NB. In dit bericht vindt u dus geen nieuwe uitslagregels.

Hoe wordt het CE-gemiddelde bepaald bij het leerwerktraject?

Bij het leerwerktraject geldt de CE-eis niet. De kandidaat is geslaagd met een voldoende eindcijfer voor Nederlands en het beroepsgerichte vak. Als een kandidaat examen aflegt in een volledig BB-programma, geldt niet de uitslagregel van het leerwerktraject maar de standaard BB-uitslagregel dus inclusief CE-eis.

Mag een leerling die niet aan de CE-eis voldoet, herkansen?

Ja, dat recht bestaat ook voor de leerling die niet aan de CE-eis voldoet. Elke leerling die is afgewezen (en trouwens ook elke geslaagde leerling) mag één centraal examen herkansen; bij BB en KB één centraal schriftelijk examen en het cspe. Dat geldt dus ook voor de leerling die zakt op grond van de nieuwe eis. Als hij na de herkansing alsnog aan de CE-eis voldoet (en ook aan de andere uitslagregels) is hij alsnog geslaagd.

Wat telt als CE-cijfer bij beeldend vmbo en bij tehatex vwo?

Beeldend vmbo en tehatex vwo hebben één centraal examen dat bestaat uit twee zittingen, een centraal praktisch en een centraal schriftelijk examen. Elk van beide delen wordt afzonderlijk beoordeeld, en daaruit ontstaat na middeling een CE-cijfer voor het vak in één decimaal. Dat CE-cijfer wordt betrokken in de CE-eis.

De voorheen geldende gymnasiumregeling wordt dit jaar nog gedoogd. Hoe gaat dat praktisch?

De uitwerking is precies hetzelfde als in vorige jaren. De leerling op een categoraal gymnasium kan als hij is afgewezen maar wel aan alle atheneum-uitslagregels voldoet, via staatsexamens/DUO (de zogenoemde 'Groningenroute') zijn gymnasiumcijferlijst laten omzetten in een atheneumdiploma. Scholengemeenschappen mogen dit jaar nog bij het vaststellen van de uitslag een kandidaat laten 'wisselen' tussen gymnasium en atheneum. Vanaf volgend jaar staat conform het Eindexamenbesluit die keuze vast bij de inlevering van de SE-cijfers.

Pijl omhoog