Overzicht te verschijnen errata 2012 2e tijdvak

7 juni 2012

 

Het CvE heeft bekend gemaakt voor welke examens in het tweede tijdvak een erratum verschijnt. Een overzicht van de errata is te raadplegen op Examenblad.nl:

Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe errata op de opgaven of aanvullingen op de correctievoorschriften verschijnen. Daarnaast vindt er digitale attendering plaats via e-mail.

Let op!

De errata op de opgaven worden (op papier) naar de scholen verzonden. Separaat is op 6 juni via Examenblad.nl een erratum op de opgaven voor het papieren centraal examen Nederlands KB tweede tijdvak verzonden. De aanvullingen op de correctievoorschriften zullen digitaal worden verzonden. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op Examenblad.nl en www.cito.nl.

Zie ook de maartmededeling 2012, paragraaf 3.4.