Atheneumdiploma aan gezakte gymnasiumkandidaten en oud eindcijfer vavo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op het examenjaar 2012.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog