Atheneumdiploma aan gezakte gymnasiumkandidaten en oud eindcijfer vavo

2 mei 2012

 

Op 6 maart j.l. zijn scholen via een mail vanuit Examenblad.nl op de hoogte gebracht van wijzigingen in het Eindexamenbesluit met ingang van 1 augustus 2011.

Omdat een deel van de informatie onvoldoende bekend blijkt te zijn, heeft de minister het volgende besloten:

Atheneumdiploma aan gezakte gymnasiumkandidaten

Gebleken is dat de communicatie over het wijzigingsbesluit van juni 2011 over een atheneumdiploma aan gezakte gymnasiasten onvoldoende bekend is geworden. De minister heeft daarom besloten om dit jaar nog te gedogen dat aan kandidaten die zakken voor het gymnasium, maar aan alle eisen voor atheneum voldoen, na de vaststelling van de uitslag het atheneumdiploma wordt uitgereikt.

Vervallen oud eindcijfer bij examen vavo

De minister heeft geconstateerd dat een deel van de vavo's zich uit onwetendheid niet heeft gehouden aan de regel wat betreft het vervallen van een oud eindcijfer als een nieuw examen wordt afgelegd.

Omdat deze onwetendheid van de vavo's nooit ten nadele van de leerlingen mag uitpakken, gedoogt zij dit jaar de brede interpretatie. Dat wil zeggen: als een kandidaat dit jaar op het vavo in een vak een nieuw examen aflegt, dan kan bij de vaststelling van de uitslag worden teruggegrepen op het eerder behaalde eindcijfer.

Pijl omhoog