Antwoorden op vragen over aanpassingen voor dyslectische leerlingen vanaf CE 2013

23 december 2011

 

Op 29 september 2011 is aan de scholen informatie gegeven omtrent grootschrift en audio voor dyslectische kandidaten bij de centrale examens vanaf 2013. De standaard lettergrootte van de examens is vanaf 2013 puntgrootte 12. Het lettertype (Arial) blijft ongewijzigd.

Bij deze mededeling zijn enkele voorbeelden gevoegd van gedeelten van examens in de nieuwe lettergrootte.

Scholen hebben naar aanleiding van de mededeling op 29 september vragen gesteld. Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord.

In het deskundigenrapport staat dat de leerling recht heeft op een vergroting. Mag ik de envelop in dat geval openmaken?

Nee, het openmaken van de envelop is niet toegestaan. De envelop blijft dicht tot aanvang van de examenzitting. Als in het deskundigenrapport staat dat de leerling baat heeft bij vergroting, is dat gesteld vanuit de praktijk van examens in lettergrootte 10 of 11. Lettergrootte 12 wordt algemeen erkend als adequaat voor leerlingen met een leesbeperking.

Uit het deskundigenrapport kan in dit geval worden opgemaakt dat de leerling baat heeft bij een letter van voldoende grootte, en een letter in puntgrootte 12 voldoet aan die eis. Als de leerling tot nu toe vergrotingen kreeg, kan hij gewend geraakt zijn aan grootte 14 of nog groter. Grootte 12 is in dat geval even wennen, maar het is wel van voldoende grootte. Het feit dat gewenning in die gevallen misschien noodzakelijk is, is de reden om deze mededeling zeer tijdig te doen.

In incidentele situaties kan het voorkomen dat punt 12 niet voldoet. Dan zal in het algemeen sprake zijn van een visuele beperking, wellicht in samenhang met dyslexie. In dat geval kan de school een aangepaste versie van het examen aanvragen. Ook in dat geval mag de school dus niet zelf vergroten. De envelop blijft dicht tot de aanvang van de zitting.

Wordt de Daisy met ingesproken tekst in 2013 afgeschaft?

Nee, het leveringsaanbod in 2013 is hetzelfde als nu. Voor alle papieren examens wordt ook in 2013 op bestelling een Daisy geleverd met ingesproken natuurlijke stem.

In de mededeling van september 2011 werd aangegeven, dat op termijn steeds meer bij de centrale examens (o.a. bij digitale examens) gebruik zal worden gemaakt van kunstmatige spraak. Dit zal geleidelijk gaan en van elke beperking en uitbreiding van het aanbod zullen scholen tijdig op de hoogte worden gesteld.

Meer informatie

Pijl omhoog