Aanscherping exameneisen in het voortgezet onderwijs

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2018, maar alleen op de examenjaren 2012 tot en met 2014.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.