Aanscherping exameneisen in het voortgezet onderwijs

22 juni 2011

 

Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en vwo vernieuwde exameneisen. Deze vernieuwde exameneisen bevatten het volgende:

  • 1. 
    Per schooljaar 2011-2012, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2011/2012, wordt de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. Dit gaat gelden voor leerlingen vmbo, havo en vwo.
  • 2. 
    Eveneens gaat per schooljaar 2011-2012 de maatregel gelden dat ook voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (bb) van het vmbo het schoolexamen (SE) hetzelfde gewicht krijgt als het centraal examen.
  • 3. 
    In het schooljaar 2012-2013, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2012/2013, zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze maatregel geldt, anders dan de onder (1.) en (2.) genoemde, dus nog niet bij uitslagen vastgesteld tijdens de cursus 2011/2012.

Ad 1.

Als bij een uitslagbepaling in de cursus 2011/2012 eindcijfers worden betrokken die in een eerdere cursus zijn vastgesteld (bijvoorbeeld door een cijferlijst van 2011 of eerder bij de uitslagbepaling te betrekken), dan geldt de bepaling over het gemiddelde van de CE's onverkort, over alle CE-cijfers in de uitslagbepaling, dus ook die van 2011 of eerder.


Deel deze pagina