Normering havo en vwo 1e tijdvak 2011

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2012, maar alleen op het examenjaar 2011.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.